RUMELIYE ELVEDA

RUMELIYE ELVEDA

DETAIL

Koca İmparatorluk 15 gün içindebütün Rumeli'yi kaybetti.

Bulgar topları İstanbul kapılarına dayandı.

Yüzbinlerce Müslüman Anadolu topraklarına sığındı.

Şehirler tek  kurşun atılmadan teslim edildi.

Yanya, İşkodra ve Edirne’deki destansı direnişlere rağmen her cephede mağlubiyet, her cephede utanç yaşandı.

FULL DETAIL
Episode